บริษัท สงวนทัศน์ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด

@Saima Park Avenue

“เติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคุณ
“… เติมเต็มชีวิตอาหารอร่อยใกล้บ้านคุณ … “

       ไทรม้า … ชุมชนสีเขียวริมแม่น้ำเจ้าพระยา
       ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งระบบการจัดเก็บภาษี
       และการขยายตัวของประชากรที่น่าจับตามองการ
       ให้กำเนิดโครงการ @Saima Park Avenue
        ภายใต้การท่องเที่ยว“ เติมเต็มชีวิตอาหารอร่อย ใกล้บ้านคุณ”