บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด

.

ตำบลไทรม้า

เมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา บริเวณตำบลไทรม้าเป็นเส้นทางผ่านของกองทัพทหารที่เดินทางระหว่างบ้านบางกอกกับกรุงศรีอยุธยา โดยทัพทหารมักจะนำช้าง ม้า มาพักที่นี่ เนื่องจากอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ร่มรื่น อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไทรเหมาะกับการพักทัพ ป่าแห่งนี้จึงถูกเรียกว่า “ป่าไทรม้าพัก” ต่อมาเมื่อมีผู้คนมาตั้งรกรากบ้านเรื่อนในบริเวณนี้เพิ่มมากขึ้น จึงถูกเรียกสั้นๆว่า “ไทรม้า” และอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดนนทบุรี
ที่มา : https://www.saima.go.th/history.php
อ้างอิง : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

.

ไทรม้า...ชุมชนสีเขียวริมแม่นาเจ้าพระยา ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
ทั้งระบบการคมนาคม และการขยายตัวของประชากรที่น่าจับตาม
อง
ก่อให้เกิดโครงการ @SAIMA PARK AVENUE ภายใต้แนวคิด

" เติมเต็มชีวิตง่ายๆ ใกล้บ้านคุณ "

GALLERY

GALLERY

GALLERY

LOCATION

CALL ME ANYTIME

02-951-3030 EXT 2300-2301