บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
SAIMA PARK
พื้นที่สีเขียวกลางเมืองที่รองรับการจัดกิจกรรมทั้ง Event และ Workshop ต่างๆ รวมถึงเป็นพื้นที่พักผ่อนให้ทุกคนได้มาปล่อยใจเอนกายยามเย็น